Profil

Nama:Wahyu Wisnu Wijaya, S.Hut.
Email:wsnwijaya@yahoo.com
Kepakaran:Ilmu Tanah dan Air
Jabatan:Peneliti Pertama
Edukasi - S1:Fak. Kehutanan UGM

Publikasi
« kembali ke direktori kepakaran