Profil

Nama:Arina Miardini, S.Hut., M. Sc
Email:arinamiardini@gmail.com
Kepakaran:Hidrologi dan Konservasi Tanah
Jabatan:Peneliti Pertama
Edukasi - S1:Fak Kehutanan 2006
Edukasi - S2:Geografi 2015

Publikasi
« kembali ke direktori kepakaran